ขั้นตอนวิธีการสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 1
- ล็อคอินเข้าสู่ระบบ
- ไปที่เมนู เติมเครดิต > สั่งซื้อเครดิต
- ทำการสั่งซื้อ โดยกรอกจำนวนเครดิตที่ต้องการสั่งซื้อ
- ระบบจะคำนวณอัตราค่าบริการ ตามจำนวนเครดิตที่ได้กรอกไป
- กดปุ่มสั่งซื้อเครดิตผ่านการโอนเงิน (เมื่อสั่งซื้อสำเร็จ ระบบจะพาไปยังหน้าวิธีชำระเงิน)
ขั้นตอนที่ 2
- ให้ท่านโอนเงินชำระค่าบริการ โดยสามารถชำระผ่านช่องทาง (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร/ATM/Internet Banking/Mobile Banking) ได้
ขั้นตอนที่ 3
- เมื่อชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องแจ้งชำระเงินโดยไปที่เมนู เติมเครดิต > แจ้งชำระเงิน
- จะพบรายการสั่งซื้อ (ที่ได้สั่งซื้อไปก่อนหน้านี้) ให้คลิกที่ "แจ้งชำระเงิน" ระบบจะแสดงแบบฟอร์มยืนยันการชำระเงิน
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น จำนวนเงิน, ธนาคาร, วันเวลา
- เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่มแจ้งชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 4
- ทีมงานจะทำการตรวจสอบข้อมูลและเพิ่มเครดิตให้กับท่าน ภายใน 15-30 นาที
- ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ที่เมนู เติมเครดิต > ประวัติการสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 1
- ล็อคอินเข้าสู่ระบบ
- ไปที่เมนู เติมเครดิต > ซื้อผ่าน TrueMoney
- ทำการสั่งซื้อ โดยกรอกรหัสบัตรเงินสด 14 หลัก
- กดปุ่มสั่งซื้อ
ขั้นตอนที่ 2
- การชำระผ่านบัตรเงินสด TrueMoney คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการตรวจสอบและเพิ่มเครดิตโดยอัตโนมัติ
- ระยะเวลาในการตรวจสอบใช้เวลา 1-10 นาที จำนวนเครดิตจะเติมเข้า Account ของท่านโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 3
- ท่านสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เมนู เติมเครดิต > ประวัติการสั่งซื้อ