สั่งซื้อผ่าน True Money
ราคาบัตรเงินสด จำนวนเครดิตที่ได้รับ อายุการใช้งาน ข้อเสนอพิเศษ
50 70 1 ปี (365 วัน) เชื่อมต่อผ่าน SMS API ฟรี!
90 130 1 ปี (365 วัน) เชื่อมต่อผ่าน SMS API ฟรี!
150 215 1 ปี (365 วัน) เชื่อมต่อผ่าน SMS API ฟรี!
300 435 1 ปี (365 วัน) เชื่อมต่อผ่าน SMS API ฟรี!
500 725 1 ปี (365 วัน) เชื่อมต่อผ่าน SMS API ฟรี!
1,000 1,470 1,500 1 ปี (365 วัน) เชื่อมต่อผ่าน SMS API ฟรี! และ ได้รับ 1,500 เครดิต

กรุณาสมัครใช้บริการ และสั่งซื้อผ่านระบบทางหน้าเว็บไซต์